De ISOVAC is een variant op een XIVAC: ook een compacte zuigwagen maar deze heeft een vacuüm-box aan boord, terwijl bij een XIVAC de hefbare hopper onder vacuüm wordt gezet.

Het voordeel van de vacuüm-box is, dat lichte, droge producten rechtstreeks in een 1m3-filterzak worden gezogen. De ISOVAC’s worden veel gebruikt bij het verwijderen van losse isolatie uit bijv. spouwmuren, kruipruimten en koeltanks. De glaswol, isolatieparels, steenwol, vergaan UF-schuim e.d. wordt zo stofvrij in een afgesloten ruimte in filterzakken gezogen. Hierdoor is er nauwelijks overlast voor de omgeving en is het afval snel en milieuvriendelijk te verwijderen en af te voeren.

Een aparte trailerbare ISOVAC-vacuümbox biedt extra voordelen zoals het afzuigen en compact verpakken in 1m3-filterzakken van vochtige producten zoals stucwerk afval. Maar ook kunnen er (vervuilde) vloeistoffen rechtstreeks in IBC’s mee gezogen worden die zo ter verwerking kunnen worden aangeboden.